Greece - Crete

References
  • Koufakis, I. E., M. L. Pappas, A. P. Kalaitzaki, A. E. Tsagkarakis, Z. N. Thanou, D. P. Tzobanoglou & G. D. Broufas 2022. First record of two leafhoppers, Euscelis ohausi and Euscelidius variegatus, for the island of Crete, Greece (Hemiptera: Cicadellidae). Fragmenta entomologica 54(1): 185-192.