Cixius wollastoni

Fruitas & Aguín-Pombo, 2021

Information

References
  • Freitas, É. & D. Aguín-Pombo 2021. Taxonomy of the Cixiidae (Hemiptera, Fulgoromorpha) from the Madeira archipelago. European Journal of Taxonomy 744: 1-37. (Description)