Euconomelus lepidus

(Boheman, 1847)

Information

Images

♂ Imago brachypterous

♀ Imago macropterous