Eurybregma striifrons

Logvinenko, 1972

Information