Pochazia shantungensis

(Chou & Lu, 1977)

Information